Družbena odgovornost
Družbena odgovornost


 


Družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. se s svojo dolgoletno vpetostjo v prostor ter med ljudi zaveda tudi svoje družbene odgovornosti. Tako v svojo poslovno politiko poleg osnovne dejavnosti proizvodnje električne energije, vključujemo tudi največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje ter zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja. 

Vsako leto uspešno zagotavljamo obnovitev veljavnosti za standarde ISO 9001 in 14001 ter OHSAS 18001.
Za naše delovanje je še posebej pomemben standard ISO 14001, po katerem se vodi sistem ravnanja z okoljem. Pri vseh dejavnostih družbe se upošteva skrb za okolje in posveča največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje. Učinke skrbi za okolje spremljamo z okoljskimi pregledi in izvajanjem okoljskih programov.

Posebno skrb namenjamo tudi vsem, s katerimi pri svojem poslovanju prihajamo v stik. Tako v obliki donacij in sponzorstev pomagamo kulturnim, športnim, izobraževalnim, humanitarnim ustanovam, ki so po posebnih predpisih ustanovljene za upravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti ter prostovoljnim društvom, ki delujejo v javnem interesu. 

V letu 2008 smo tako v te namene skupaj namenili 38.352,00 EUR. Sredstva so dobile ustanove kot npr.: OŠ Roje in OŠ Preska, Godba na pihala Medvode, Prostovoljno gasilsko društvo Preska, KTRC Radeče, Rdeči križ Slovenije, Veslaški klub Ljubljanica-Sava, KUD France Prešeren, KUD Pirniče, Združenje študentov elektrotehnike in računalništva in Hokejski klub Jesenice. 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1