HE Mavčiče
HE Mavčiče

HE Mavčiče leži v dolini reke Save, nizvodno od Kranja, pod naseljem Mavčiče. Elektrarna je pretočnega tipa z jezovno zgradbo betonsko-težnostnega tipa. Akumulacijski bazen omogoča dnevno akumulacijo vode za pokrivanje konic potrošnje električne energije. Ko bo veriga HE na Savi dograjena v celoti bo bazen prevzel funkcijo čelnega bazena.Na Sorškem polju, pod Kranjem teče Sava v dolini, ki jo je vrezala v močno propustne kvartarne sklade (konglomerat).

Globina nepropustne podlage je 120 m pod površjem. Pod Sorškim poljem je bogata vodonosna plast, ki se napaja iz Save in je potencialni vodni vir za osrednjo Slovenijo. Ker je pregrada v celoti temeljena na propustnih kameninah, je bilo potrebno vgraditi tesnilno zaveso do nepropustne podlage, ki sega ob bokih pregrade v dolžino 200 m.

HE Mavčiče je pretočna elektrarna z jezovno zgradbo, ki jo sestavljajo strojnica, prelivni polji in težnostna zemeljska pregrada. Konstrukcijska višina je 40 m. V strojnici sta nameščena dva agregata (kaplanovi turbini) s skupno požiralnostjo 260 m3/s. V konicah proizvodnje dajeta 38 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 62 GWh.

Prelivni objekt sestavljata dve pretočni polji, ki sta opremljeni s segmentnima zapornicama z nasajeno zaklopko. Zajezitvena višina je 19,5 m. Prevodnost enega pretočnega polja je 1600 m3/s (100-letna voda).

Elektrarna je opremljena z dvema sinhronskima generatorjema nazivne moči 25 MVA in napetosti 10,5 kV. Generatorja sta vsak s svojim transformatorjem povezana s 110 kV mrežo prek elektrarniškega 110 kV stikališča. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja Savskih elektrarn Ljubljana, ki je v Medvodah.

V letu 2011 je bilo posodobljeno stikališče 110 kV, ki je omogočilo vzankanje v 110 kV omrežje. V teku je posodobitev sekundarne opreme HE , ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2011.

Tehnični podatki


Turbini, generatorja in blokovna transformatorja


Turbini 1, 2 Generatorja 1, 2 Blokovna transformatorja 1, 2
proizvajalec Litostroj R. Končar R. Končar
vrsta kaplanova

leto izdelave 1986 1986
nazivna moč 20800 kW 25000 kVA 25000 kVA
število vrtljajev 150/min

nazivna napetost
10,5 kV 119/10,5 kV
cos fi
0,8
stikalna skupina

Yd5


Hidrologija
Hidrologija povodje pretoki srednja voda stoletna visoka voda tisočletna visoka voda
Sava 1480 km2
54,5 m3/s 1583 m3/s 1954 m3/s


Hidravlika
Hidravlika instalirani pretok bazen površina volumen razpoložljiv volumen (denivelacija)

2 x 130 m3/s
1,0 km2 9,03 hm3  1,68 hm3 (-1,7m)


Operatvni podatki
Operativni podatki leto izgradnje št. agregatov inst. moč moč na pragu nazivni cos fi sr. letna proizvodnja

1986 2 kaplanova 2 x 25 MVA 38 MW 2 x 0,8 62 GWh

FotogalerijaI  o družbi  I  proizvodnja  I  okolje  I  družbena odgovornost  I  medijsko središče  I  hidroelektrarne  I  povezave  I  ali veš  I  modro sožitje  I  kazalo strani  I  kontakti  I  domov  I


Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.  I  Gorenjska cesta 46  I  1215 Medvode  I  T: 01 474 9 274  I  F: 01 474 9 272  I  info@sel.si
2011 PEGASUS I powered by QUBE 2.0 I avtorji in pravno obvestilo