HE Vrhovo
HE Vrhovo

HE Vrhovo leži na polju pod naseljem Vrhovo in je prva v nizu hidroelektrarn spodnjesavske verige. Jezovna zgradba je betonsko-težnostnega tipa, konstrukcijske višine 27 m. lektrarna obratuje v dnevno-pretočnem režimu z akumulacijo, ki ima vlogo čelnega bazena za spodnjesavsko verigo. Po dograditvi celotne verige HE na Savi bo akumulaciji namenjena vloga vmesnega izravnalnega bazena.

Nizvodno od Radeč se rečna dolina razširi v široko polje, po katerem Sava preide v dolinski režim toka. Podlago tvorijo sloji nepropustnih permokarbonskih skrilavcev, ki jih prekrivajo prodno-peščeni kvartarni sedimenti s krovno plastjo peščenih meljev in humusa. Jezovna zgradba je temeljena na nepropustnih skrilavcih. Temeljna plošča je v celoti drenirana. Tesnjenje obrežnih visokovodnih nasipov je izvedeno s tankostenskimi betonskimi stenami.

Jezovno zgradbo sestavljajo v nizu: strojnica, pet pretočnih polj in priključni zemeljski obrežni nasipi. V strojnici so nameščeni trije agregati (cevne turbine) s skupno požiralnostjo 500 m3/s. V konicah proizvodnje dajejo 34,2 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 116 GWh. Prelivna polja so opremljena s segmentnimi zapornicami z nasajeno zaklopko in zajezitveno višino 10,5 m. Prevodna sposobnost prelivnih polj je 3100 m3/s, kar je enako 100-letni vodi.

Elektrarna je opremljena s tremi sinhronskimi generatorji nazivne moči po 14,3 MVA napetosti 6,3 kV, ki so prek transformatorja (45 MVA,119/6,3 kV) priključeni v 110 kV omrežje z vzankanjem. 

Tehnični podatki


Turbine in generatorji


Turbini 1, 2, 3 Generatorji 1, 2, 3
proizvajalec Litostroj R. Končar
vrsta cevna
leto izdelave 1989 1991
nazivna moč 14400 kW 14300 kVA
število vrtljajev 107,14/min
nazivna napetost
6,3 kV
cos fi
0,95


Transformator
proizvajalec Energoinvest
nazivna moč 45000 kVA
nazivna napetost 119/ 6,3kV
stikalna skupina YNd5


Hidrologija
Hidrologija povodje pretoki srednja voda stoletna visoka voda tisočletna visoka voda
Sava 7198 km2
229 m3/s 3102 m3/s 3605 m3/s


Hidravlika
instalirani pretok bazen površina volumen razpoložljiv volumen (denivelacija)
3 x 167 m3/s
1,43 km2 8,60 hm3 1,16 hm3 (-1,0 m)


Operatvni podatki
leto izgradnje št. agregatov inst. moč moč na pragu sr. letna proizvodnja
1993 3 cevni 3 x 14,3 MVA 34 MW 116 GWh
FotogalerijaI  o družbi  I  proizvodnja  I  okolje  I  družbena odgovornost  I  medijsko središče  I  hidroelektrarne  I  povezave  I  ali veš  I  modro sožitje  I  kazalo strani  I  kontakti  I  domov  I


Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.  I  Gorenjska cesta 46  I  1215 Medvode  I  T: 01 474 9 274  I  F: 01 474 9 272  I  info@sel.si
2011 PEGASUS I powered by QUBE 2.0 I avtorji in pravno obvestilo