Medijsko središče
Javna naročila


 

MHE Borovlje - LOT GD - gradbena dela

Dokumentacija

Obrazci

Popravljen popis del

Zapisniki o ogledih

Popravljen terminski plan

Obnova sistema vodenja agregatov, vzbujanja in lastne rabe HE Vrhovo

Dokumentacija

ESPD

Situacijski načrti strojnice


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1