Medijsko središče
Javna naročila


 

Zamenjava lesenega nadvišanja na prelivu pregrade Završnica

Dokumentacija

ESPD

 

Odstranjevanje naplavin iz prodnih zadrževalnikov Javronik, Završnica in Majdičev log

Dokumentacija

ESPD


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1