Medijsko središče
Javna naročila


 

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SEL, za obdobje od 1.7.2018 do 30.6.2022

Dokumentacija

ESPD

Popravljen P-8 Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe

 

MHE Borovlje - LOT GD - Gradbena dela

Dokumentacija

ESPD

Obrazci

Dodatek 1

Lista cen - popravek

Obrazec P-2: Prijava _ popravek 

Obrazec P-3: Vzorec pogodbe_ popravek 

 

MHE Borovlje - LOT HMO - Hidromehanska oprema

Dokumentacija

ESPD

Obrazci

Popravek - Knjiga 2: Lista tehničnih podatkov

 

MHE Borovlje - LOT ES - Elektro strojna oprema

Dokumentacija

ESPD

Obrazci

 

Dobava elektromateriala, strojnega materiala in drugega pomožnega materiala

Dokumentacija


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1