Medijsko središče
Javna naročila


 

Odstranjevanje naplavin iz prodnega zadrževalnika Majdičev log - ponovljen

Dokumentacija

 

Posodobitev vzdrževanja sistema vodenja GEN/SEL

Skupno javno naročilo vodi naročnik Gen energija d.o.o., javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN004922/2018-E01


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1