Okolje
Okoljski certifikati


 


RAVNANJE Z OKOLJEM

Vodstvo družbe Savske elektrarne Ljubljana se je podobno kot vrsta ostalih kmalu po ureditvi sistema kakovosti odločilo, da uredi tudi sistem ravnanja z okoljem. Družba se je že pred to svojo odločitvijo zavedala posledic, ki jih z gradnjo in obratovanjem hidroelektrarn lahko povzroča okolju ter tudi ustrezno delovala na tem področju skladno z zakonodajo in predpisi. S svojim delovanjem odprtim do družbene okolice, dnevi odprtih vrat in sprejemanjem številnih ekskurzij različnih stopenj šol, pa je družba za okolje celo presegala zakonodajno prakso.

Postopek pridobivanja standarda SIST EN ISO 14001: 1997 je tako v okviru posebne komisije in s pomočjo zunanjih svetovalcev stekel učinkovito po sprejetem terminskem načrtu in se v avgustu 2002 uspešno zaključil s podeljenim certifikatom.

Jedro standarda je nenehno izboljševanje, ki sledi štirim osnovnim ciljem politike ravnanja z okoljem: obratovanju in vzdrževanju brez onesnaževanja, ekološkemu ozaveščanju ljudi o pomenu čistosti Save v njenem porečju, spoštovanju vseh zakonskih in drugih zahtev ter stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja. Cilje družba povezuje tudi z gospodarskimi cilji, saj je standard tudi pomemben del zagotavljanja privrženosti družbe za okolje proti državi, poslovnim partnerjem in drugim zainteresiranim, npr. v okviru statusa zelene elektrike.


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1