Proizvodnja
HE mavčiče


 


HE Mavčiče leži v dolini reke Save, nizvodno od Kranja, pod naseljem Mavčiče. Elektrarna je pretočnega tipa z jezovno zgradbo betonsko-težnostnega tipa. Akumulacijski bazen omogoča dnevno akumulacijo vode za pokrivanje konic potrošnje električne energije. Ko bo veriga HE na Savi dograjena v celoti bo bazen prevzel funkcijo čelnega bazena.Na Sorškem polju, pod Kranjem teče Sava v dolini, ki jo je vrezala v močno propustne kvartarne sklade (konglomerat). 


Globina nepropustne podlage je 120 m pod površjem. Pod Sorškim poljem je bogata vodonosna plast, ki se napaja iz Save in je potencialni vodni vir za osrednjo Slovenijo. Ker je pregrada v celoti temeljena na propustnih kameninah, je bilo potrebno vgraditi tesnilno zaveso do nepropustne podlage, ki sega ob bokih pregrade v dolžino 200 m.

HE Mavčiče je pretočna elektrarna z jezovno zgradbo, ki jo sestavljajo strojnica, prelivni polji in težnostna zemeljska pregrada. Konstrukcijska višina je 40 m. V strojnici sta nameščena dva agregata (kaplanovi turbini) s skupno požiralnostjo 260 m3/s. V konicah proizvodnje dajeta 38 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 62 GWh. 

Prelivni objekt sestavljata dve pretočni polji, ki sta opremljeni s segmentnima zapornicama z nasajeno zaklopko. Zajezitvena višina je 19,5 m. Prevodnost enega pretočnega polja je 1600 m3/s (100-letna voda).

Elektrarna je opremljena z dvema sinhronskima generatorjema nazivne moči 25 MVA in napetosti 10,5 kV. Generatorja sta vsak s svojim transformatorjem povezana s 110 kV mrežo prek elektrarniškega 110 kV stikališča. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja Savskih elektrarn Ljubljana, ki je v Medvodah.

V letu 2011 je bilo posodobljeno stikališče 110 kV, ki je omogočilo vzankanje v 110 kV omrežje. V teku je posodobitev sekundarne opreme HE , ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2011.

Tehnični podatki

Turbini, generatorja in blokovna transformatorja

  Turbini 1, 2 Generatorja 1, 2 Blokovna transformatorja 1, 2
proizvajalec Litostroj R. Končar R. Končar
vrsta kaplanova    
leto izdelave 1986 1986  
nazivna moč 20800 kW 25000 kVA 25000 kVA
število vrtljajev 150/min    
nazivna napetost   10,5 kV 119/10,5 kV
cos fi   0,8  
stikalna skupina     Yd5

 

Hidrologija

Hidrologija povodje pretoki srednja voda stoletna visoka voda tisočletna visoka voda
Sava 1480 km2   54,5 m3/s 1583 m3/s 1954 m3/sHidravlika

Hidravlika instalirani pretok bazen površina volumen razpoložljiv volumen (denivelacija)
  2 x 130 m3/s   1,0 km2 9,03hm3  1,68 hm(-1,7m)Operatvni podatki

Operativni podatki leto izgradnje št. agregatov inst. moč moč na pragu nazivni cos fi sr. letna proizvodnja
  1986 2 kaplanova 2 x 25 MVA 38 MW 2 x 0,8 62 GWh

 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1