Proizvodnja
MFE mavčiče


 


Mala sončna elektrarna (MFE) Mavčiče  

MFE Mavčiče sestavlja:

- 210 PV modulov moči 170 W, ki so nameščeni na južni fasadi objekta HE Mavčiče

- 210 PV modulov moči 170 W, ki so nameščeni na strehi objekta HE Mavčiče

Instalirana moč solarnega generatorja znaša 71,4 kW. Predvidena letna proizvodnja je cca. 72 MWh električne energije. 

MFE Mavčiče je začela v celoti obratovati v letu 2007. 
 


TEHNIČNI PODATKI

  MFE Mavčiče
inst. moč solarnega generatorja 71,4 kWp
število PV modulov 2 x 210
moč posameznega modula 170 Wp
vrsta modulov Schott Solar ASE 170
lokacija J fasada objekta HE Mavčiče
število razsmernikov 12
moč posameznega razsmernika 6 kW
vrsta razsmernikov Sunny Mini Central 6000
komunikacija in nadzor Sunny Web Box
predvidena letna proizvodnja 72 MWh
začetek proizvodnje el. energije 1. faza: junij 2006, 2. faza: maj 2007

 

Več o obratovalnih podatkih MFE Mavčiče.

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1