Proizvodnja
MFE vrhovo


 


Mali sončni elektrarni MFE Vrhovo in MFE Vrhovo 2

MFE Vrhovo sestavlja 360 PV modulov moči 215 W, ki so nameščeni na strehi strojnice HE Vrhovo. 
Instalirana moč solarnega generatorja je 77,4 kW, predvidena letna proizvodnja pa znaša cca. 74,6 MWh električne energije. 
MFE Vrhovo je začela obratovati v letu 2008. 

MFE Vrhovo 2 sestavlja 1584 PV modulov moči 224 W, ki so nameščeni na desnesnobrežnem nasipu akumulacijskega jezera HE Vrhovo. 
Instalirana moč solarnega generatorja je 355 kW, predvidena letna proizvodnja pa znaša cca. 404 MWh električne energije.
MFE Vrhovo 2 je začela obratovati konec leta 2010.
 


MFE Vrhovo 

TEHNIČNI PODATKI 
 
  MFE Vrhovo
inst. moč solarnega generatorja 77,4 kWp
število PV modulov 360
moč posameznega modula 215 Wp
vrsta modulov Sanyo HIP - 215
lokacija streha strojnice HE Vrhovo
število razsmernikov 9
moč posameznega razsmernika 8 kW
vrsta razsmernikov Sunny Mini Central 8000 TL
komunikacija in nadzor Sunny Web Box
predvidena letna proizvodnja 74,6 MWh
začetek proizvodnje el. energije januar 2008


Več o obratovalnih podatkih MFE Vrhovo. 
 

MFE Vrhovo 2

TEHNIČNI PODATKI
 

  MFE Vrhovo 2
inst. moč solarnega generatorja 355 kWp
število PV modulov 1584
moč posameznega modula 224 Wp
vrsta modulov Bisol BMU 215
lokacija desnobrežni nasip akumulacijskega jezera HE Vrhovo
število razsmernikov 33
moč posameznega razsmernika 11 kW
vrsta razsmernikov Sunny Mini Central 11000 TL
komunikacija in nadzor Sunny Web Box
predvidena letna proizvodnja 404 MWh
začetek proizvodnje el. energije november 2010

 


Več o obratovalnih podatkih MFE Vrhovo 2.


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1