Proizvodnja
MHE mavčiče


 


Mala HE Mavčiče leži na južni strani reke Save v dotoku vode v ribje drstišče.

V mali elektrarni je nameščen en  agregat, ki obratuje paralelno z omrežjem, kamor oddaja vso razpoložljivo energijo glede na predpisan konstanten dotok vode 0,5 m3/s.

V zgradbi strojnice male hidroelektrarne je nameščen agregat, ki ga sestavlja horizontalna spiralna Francis turbina, preko elastične sklopke direktno povezana z asinhronskim generatorjem. Vodilnik turbine sestavljajo premične upravljalne lopatice, ki obkrožajo gonilnik in regulirajo pretok. Nastavitev odprtja lopatic se vrši ročno, glede na zahtevan pretok. Gonilnik je ulit iz aluminijevega brona in je direktno nataknjen ter konzolno pritrjen na turbinsko gred, ki je uležajena z dvema kotalnima ležajema pritrjenima v turbinski pokrov.

Za generator je uporabljen asinhronski tipski motor.
 

 

TEHNIČNI PODATKI

  mHE Mavčiče
nazivna moč asinhronskega generatorja 90 kW
nazivna napetost asinhronskega generatorja 380 V
maksimalna moč turbine 70 kW
moč mHE na sponkah generatorja 66 kW
konstanten pretok vode 0,53 m3/s
razpoložljiv padec vode 15,8 m
vrsta turbine Francis spiralna horizontalna
nazivni vrtljaji 750/min
srednja letna proizvodnja 340 MWh
začetek proizvodnje el. energije januar 1987
 

 

 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1