Proizvodnja
MHE vrhovo


 


Mala HE VRHOVO leži na južni strani reke Save v dotoku vode v ribje drstišče.

V mali elektrarni je nameščen en  agregat, ki obratuje paralelno z omrežjem, kamor oddaja vso razpoložljivo energijo glede na predpisan konstanten dotok vode 0,5 m3/s.

Turbina je cevna propelerska vertikalne izvedbe brez regulacije vrtljajev oziroma pretoka. Gonilnik je propelerski, sodobne hidravlične oblike s štirimi lopaticami, ki so fiksno pritrjene na pesto gonilnika. Turbinska gred je vpeta med vodilnim in kombiniranim turbinskim ležajem. Vodilni ležaj je potopljen v vodi in z vodo tudi mazan.  Kombinirani ležaj je v nosilnem ohišju generatorja. Sestavljen je iz radialnega in aksialnega kotalnega ležaja. Mazanje tega ležaja je z mastjo.  Prenos moči s turbine na generator je predviden preko elastične sklopke.

Za generator je uporabljen asinhronski tipski motor.

 

TEHNIČNI PODATKI

  mHE Vrhovo
nazivna moč asinhronskega generatorja 30 kW
nazivna napetost asinhronskega generatorja 0,4 kV
nazivni cosφ 0,85
moč mHE na sponkah generatorja 22 kW
konstanten pretok vode 0,5 m3/s
razpoložljiv padec vode 5,55 m
vrsta turbine propelerska
nazivni vrtljaji 1000/min
predvidena letna proizvodnja 184,8 MWh
začetek proizvodnje el. energije marec 2008
 

 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1