O družbi
Dejavnosti


 

 

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah (SDK 35.111)

Poleg svoje osnovne dejavnosti, tj. proizvodnje električne energije, družba opravlja tudi funkcije obratovanja in vzdrževanja za nemoteno proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (vzdrževanje elektroenergetske, strojne in telekomunikacijske opreme ter gradbenih objektov), hkrati družba opravlja tudi investitorski inženiring za elektroenergetske objekte in postroje, montažo, preizkušanje, meritve ter stavljanje v obratovanje.


 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1