Družbena odgovornost
Družbena odgovornost


 


Družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. se s svojo dolgoletno vpetostjo v prostor ter med ljudi zaveda tudi svoje družbene odgovornosti. Tako v svojo poslovno politiko poleg osnovne dejavnosti proizvodnje električne energije, vključujemo tudi največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje ter zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja. 

Vsako leto uspešno zagotavljamo obnovitev veljavnosti za standard ISO 9001. .
Pri vseh dejavnostih družbe se upošteva skrb za okolje in posveča največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje. Učinke skrbi za okolje spremljamo z okoljskimi pregledi in izvajanjem okoljskih programov.

Posebno skrb namenjamo tudi vsem, s katerimi pri svojem poslovanju prihajamo v stik. Tako v obliki donacij in sponzorstev pomagamo kulturnim, športnim, izobraževalnim, humanitarnim ustanovam, ki so po posebnih predpisih ustanovljene za upravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti ter prostovoljnim društvom, ki delujejo v javnem interesu. 
 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1