Medijsko središče
Informacije javnega značaja


 


Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Alja Prezelj 01 /474 01 54

elektronska pošta: alja.prezelj@sel.si

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Finančni koledar
 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1