Medijsko središče
Javna naročila


 

 

Zamenjava zapornic prelivnih polj HE Medvode

Dokumentacija

ESPD

 

Monitoring stanja površinskih voda ter analiza sedimentov v akumulacijskih jezerih HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in HE Vrhovo v letih 2020-2022

Dokumentacija


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1