Medijsko središče
Fotogalerije HI-RES


 

Kako Skupina GEN nemoteno, zanesljivo in varno oskrbuje z električno energijo tudi v času epidemije

 
Krško, Brežice, Medvode, Brestanica, Ljubljana, 31.03.2020

Premišljeni, pravočasni in učinkoviti ukrepi za zanesljivo oskrbo z domačo energijo

 
Pomen zanesljivosti oskrbe z energijo iz domačih virov se je močno izkazal v zadnjih tednih, po uvedbi ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19. V Skupini GEN so pravočasno sprejeli hitre in premišljene ukrepe za zagotavljanje nemotene in zanesljive oskrbe gospodinjskih in industrijskih odjemalcev, javnega sektorja (kamor sodijo tudi zdravstvene ustanove) in prometa z električno energijo, in sicer v celotni verigi njihovih storitev: od obratovanja proizvodnih objektov, ki se medsebojno optimalno dopolnjujejo v vseh vremenskih razmerah, do prodaje električne energije.
 
Vlada Republike Slovenije je pri določitvi vrstnega reda sektorjev kritične infrastrukture z vidika posledic resnih motenj v njihovem delovanju ali prekinitve delovanja postavila sektor energetike oziroma preskrbe z električno energijo na prvo mesto. Kot poudarjajo, je nemoteno delovanje sektorja preskrbe z električno energijo izrednega pomena za delovanje vseh drugih sektorjev kritične infrastrukture: v prvi vrsti je v danih okoliščinah to seveda zdravstveni sektor, sledijo pa mu tudi drugi sektorji in njihove zmogljivosti, ki so ključne za delovanje države in gospodarstva ter za varnost, zaščito in blaginjo ljudi.
 
Tega se v Skupini GEN v polni meri zavedajo, zato so z vso odgovornostjo in pravočasno sprejeli vrsto ukrepov za nemoteno in stabilno obratovanje elektrarn, s čimer tudi v sedanjih izrednih okoliščinah uspešno uresničujejo svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po ugodnih cenah. Kot poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija, se v zadnjih tednih ponovno potrjuje strateški pomen visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo.
V nadaljevanju so predstavljeni ključni konkretni ukrepi v času pandemije Covid-19.
 

SEL (Savske elektrarne Ljubljana)

V družbi SEL je na podlagi ukrepov države za preprečitev širjenja virusa covid-19 s ciljem zagotavljanja varne, nemotene in zanesljive proizvodnje električne energije prednostna naloga zaposlenih zagotavljanje obratovanja in obratovalnih sposobnosti vseh agregatov ter hidroelektrarn v celoti, pa tudi izvajanja plačilnega prometa z minimalnim osebjem.
 
V službi obratovanja dela osebje centra vodenja SEL po rednem urniku s strogimi ukrepi za omejevanje možnosti okužbe, kar vključuje redno razkuževanje delovnega mesta ter ločen vhod in registracijo delovnega časa samo za osebje centra. V primeru okužbe oziroma suma okužbe pri osebju imajo za zagotavljanje delovanja centra vodenja pripravljenih več različnih scenarijev glede na število okuženih in potencialno okuženih.
 
Kot poudarja Drago Polak, direktor SEL, so delo v družbi organizirali tako, da je zagotovljeno nemoteno delovanje družbe SEL: »To vključuje delovanje minimalno potrebnega osebja na objektih in stalno dežurstvo zaposlenih, ki delajo od doma in so se na poziv nadrejenega zaradi morebitnih težav v enoti ali v posamezni službi dolžni takoj odzvati na vpoklic
V proizvodnih enotah so vsi vzdrževalci na čakanju na domu, ob vpoklicu na delovno mesto (na primer v primeru okvar ali drugih posegov, visokih voda ipd.) so pripravljeni na takojšen odziv. Ne glede na ukrepe pa dnevno redno izvajajo kontrolo delovanja naprav in poročajo o morebitnih posebnostih. Načrtovani remonti in revizije agregatov so z namenom minimiziranja možnosti okužb in zagotavljanja obratovalne razpoložljivosti prestavljeni na kasnejši čas. Zaustavili so tudi vse aktivnosti na gradbiščih in deloviščih, v nekaj tednih pa bodo sprejeli odločitve glede zaključevanja testiranj daljinskega vodenja na projektu gradnje MHE Borovlje.

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija SE

 HE Mavčiče

 

 HE Medvode

 

 HE Moste

 

 HE Vrhovo

 

 poslovna stavba

 

 Zelenci

 

 Završnica

 

Medijsko središče
Logotip SEL


 


 logo.jpg

 znak.jpg

 logo.pdf

Logotipi v vektorskem formatu:

 logo.wmf

 znak.wmf
 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1