Okolje
Okoljski certifikati


 


RAVNANJE Z OKOLJEM

Vodstvo družbe Savske elektrarne Ljubljana se je podobno kot vrsta ostalih kmalu po ureditvi sistema kakovosti odločilo, da uredi tudi sistem ravnanja z okoljem. Družba se je že pred to svojo odločitvijo zavedala posledic, ki jih z gradnjo in obratovanjem hidroelektrarn lahko povzroča okolju ter tudi ustrezno delovala na tem področju skladno z zakonodajo in predpisi. S svojim delovanjem odprtim do družbene okolice, dnevi odprtih vrat in sprejemanjem številnih ekskurzij različnih stopenj šol, pa je družba za okolje celo presegala zakonodajno prakso.

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1