Okolje
Politika ravnanja z okoljem


 

 

Politiko ravnanja z okoljem uresničujemo vsi zaposleni. Vodstvo skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih ter se zavezuje k:

  • obratovanju in vzdrževanju brez onesnaževanja,
  • ekološkemu osveščanju ljudi o pomenu čistosti Save v njenem porečju,
  • spoštovanju vseh zakonskih in drugih zahtev,
  • stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja.

Zavedamo se, da z izgradnjo in obratovanjem hidroelektrarn pomembno posegamo v prostor in njegovo namembnost. Z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem obvladujemo pomembne okoljske vidike kot so: zajezitev vode, odvzem vode za hidroelektrarne, odstranjevanje plavin ter obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarn. Z okoljskimi programi uresničujemo konkretne okoljske cilje. Veliko pozornosti namenjamo večnamenski izrabi zajezitev. 


Pri vseh dejavnostih upoštevamo skrb za okolje in posvečamo največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje. Učinke skrbi za okolje spremljamo z okoljskimi pregledi in zagotavljamo javnost okoljskih podatkov in sodelovanje z državnimi in lokalnimi upravnimi organi ter z zainteresirano javnostjo. 

Kakovostna električna energija kot naš osnovni končni proizvod ima s svojo ceno pomemben narodnogospodarski vpliv. Gospodarnost poslovanja je zato izredno pomembna. Da bi jo zagotovili tudi pri varstvu okolja, je varstvo okolja vključeno v osnovno poslovno politiko družbe in tudi v sistem kakovosti. 

Za zagotovitev poslovne politike, ki vsebuje tudi skrb za okolje zagotavljamo:

  • vključevanje problematike varstva okolja v razvojne načrte in strategijo družbe
  • gospodarno ravnanje z gospodarskimi sredstvi in naravnimi viri
  • upoštevanje in izvajanje zaščite naravnih in kulturnih vrednot pri naših dejavnostih
  • spremljanje okoljskih parametrov s sistemi nadzora
  • izobraževanje in seznanjanje zaposlenih za skrb za okolje
  • upoštevanje okoljske sprejemljivosti pri opremi, ki jo nabavljamo za potrebe objektov

K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1