Proizvodnja
Proizvodnja

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah (SDK 35.111)

Poleg svoje osnovne dejavnosti, tj. proizvodnje električne energije, družba opravlja tudi funkcije obratovanja in vzdrževanja za nemoteno proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (vzdrževanje elektroenergetske, strojne in telekomunikacijske opreme ter gradbenih objektov), hkrati družba opravlja tudi investitorski inženiring za elektroenergetske objekte in postroje, montažo, preizkušanje, meritve ter stavljanje v obratovanje
 
Center Vodenja
Opremljen in kadrovsko usposobljen za optimizacijo obratovanja verige HE ter daljinsko vodenje vseh HE na reki Savi.


 
Elektrarne

Hidroelektrarne na Savi

Voda je edini naravni vir, ki ga je v sicer surovinsko siromašni Sloveniji v izobilju. Visokogorja na zahodu in severu Slovenije zadržujejo prodore toplih in vlažnih zračnih mas iz Sredozemlja. Posledica je obilje padavin v podalpskem področju, iz katerih se napajajo vodotoki iz zahodne in osrednje Slovenije. Najpomembnejši med njimi je reka Sava, katere porečje obsega 53,6 % (10872 km²) površine Slovenije. Reka Sava je tudi izdaten vir kakovostne pitne vode za oskrbo okoli 20 % prebivalcev Slovenije.

 

HE Moste
HE Moste obratuje, kot prva elektrarna na reki Savi od leta 1952. Pregrada je betonska, ločno-težnostna in leži v najožjem delu savskega kanjona, v soteski Kavčke, pod Žirovnico ter je s 60 m višine tudi najvišja pregrada v Sloveniji. Akumulacijski bazen omogoča tedensko izravnavo pretokov. HE Moste je načrtovana kot akumulacijska elektrarna za proizvodnjo vršne energije.

 

HE Mavčiče
HE Mavčiče leži v dolini reke Save, nizvodno od Kranja, pod naseljem Mavčiče. Elektrarna je pretočnega tipa z jezovno zgradbo betonsko-težnostnega tipa. Akumulacijski bazen omogoča dnevno akumulacijo vode za pokrivanje konic potrošnje električne energije. Ko bo veriga HE na Savi dograjena v celoti bo bazen prevzel funkcijo čelnega bazena.

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1