O družbi
Zaposleni


 

 

V družbi je bilo na dan 30.09.2019 zaposlenih 99 delavcev oz. delavk, in sicer 96 za nedoločen čas in 3 za določen čas. 

Izobrazbena struktura:

Raven izobrazbe

Št. zaposlenih

1. raven

5

2. raven

0

3. raven

0

4. raven

20

5. raven

33

6. raven

12

7. raven

9

8. raven

16

9. raven

4

10. raven

0

 

 

 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1