14. marec 2017
Uspešna prva sinhronizacija MHE Goričane

 

V nadaljevanju so  se  in se bodo še predvidoma do konca marca izvajali preizkusi in testiranja elektrarne v vseh predvidenih režimih na mreži, nazadnje pa še preizkušanje daljinskega vodenja iz CV SEL v Medvodah. Kot zadnja faza v procesu prevzemanja agregata pa se izvedejo garancijske meritve v smislu doseganja zajamčenih parametrov vgrajene turbine in generatorja. Sočasno se zaključujejo tudi gradbena dela in objekt počasi dobiva končno podobo. Strojnica MHE ima že novo fasado, ureja se okolica, vršijo se priprave na asfaltiranje in zaključuje montaža ograj ob kanalu. Pravočasno, glede na dovoljenje Zavoda za ribištvo, so bila zaključena tudi vsa gradbena dela v reki Sori.

 

 

 
K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1