Vsem, ki bi želeli obiskati naše elektrarne, so vrata odprta. Zaradi zagotovitve strokovnega in varnega ogleda so obiski mogoči le po predhodno poslani prošnji, naslovljeni na sedež podjetja ter njeni odobritvi.
25. avgust 2023
Vse naprave v HE Završnica so delovale brezhibno, avtomatika za zapornice pa po predvidenem programu tako, da je ohranjala primerno gladino akumulacijskega bazena in s tem omogočila sprotno odvajanje močno povečanega pretoka ter ogromne množine plavja, ki ga je prinašala voda. V primeru, da bi zapornice ostale zaprte, bi lahko prišlo do zastajanja lesa in ostalega plavja, s tem pa tudi do mašenja odprtin prelivnih polj. To bi lahko povzročilo poplavni val, nekajkrat večji od pretoka, ki je bil sicer v tem času.
25. avgust 2023
Obe elektrarni, ki imata vpliv na območju Medvod (HE Mavčiče in HE Medvode) sta ob pomoči usposobljenega osebja varno prevajali visoke pretoke Save ne samo brez poslabševanja razmer dolvodno, temveč sta s preprečevanjem nastajanja zamašitve s plavjem, kar bi lahko povzročilo poplavni val večjih razsežnosti, pomagali vzdrževati stabilne razmere na tem območju.

da je električna luč v Sloveniji prvič zasvetila v Mariboru že leta 1883, le slaba štiri leta po Edisonovi predstavitvi žarnice na ogljeno nitko? Električno razsvetljavo (36 žarnic) so prvi uvedli v parnem mlinu mariborskega podjetja Karel Scherbaum, katerega lastnik je bil vnet zagovornik električne energije že v prvih letih njene praktične uporabe.

da poznamo tudi morske hidroelektrarne (Francija, Velika Britanija)? Te za svoje delovanje izkoriščajo večmeterske razlike med plimo in oseko.

da je največja hidroelektrarna na svetu hidroelektrarna Treh sotesk na Kitajskem na reki Jangce?

ali veš  I  zakaj dežuje  I  vstop elektrike v naše življenje  I  elektrika iz hidroelektrarn

K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1