Domov » Proizvodni objekti

Elektrarne na reki Savi

Hidroelektrarna Mavčiče

62 GWh/letno

Hidroelektrarna Medvode

72 GWh/letno

Mala hidroelektrarna (MHE) Vrhovo

184,8 MWh/letno

Mala hidroelektrarna (MHE) Mavčiče

340 MWh/letno

Mala hidroelektrarna (MHE) Hrušica

Srednja letna proizvodnja: 1,78 GWh

Mala hidroelektrarna (MHE) Borovlje

Srednja letna proizvodnja: 2,1 GWh

Mala hidroelektrarna (MHE) Goričane

Srednja letna proizvodnja: 2,12 GWh

Mala hidroelektrarna (MHE) Bistrica

Srednja letna proizvodnja: 7,5 GWh

Hidroelektrarna Vrhovo

120 GWh/letno

Hidroelektrarna Moste

65 GWh/letno

Mala sončna elektrarna (MFE) Mavčiče

72 MWh/letno

Mala sončna elektrarna (MFE) Medvode 1 in Medvode 2

86 MWh/letno

Mala sončna elektrarna (MFE) Vrhovo 1 in Vrhovo 2

74,6 MWh/letno in 404 MWh/letno

Hidroelektrarna Završnica

Več o elektrarni

Začetek obratovanja: 1987
Obnove in nadgradnje: 2011
Tip elektrarne: Pretočna elektrarna z jezovno zgradbo

Preberite več

HE Mavčiče leži v dolini reke Save nizvodno od Kranja pod naseljem Mavčiče. Elektrarna je pretočnega tipa z jezovno zgradbo betonsko-težnostnega tipa. Akumulacijski bazen omogoča dnevno akumulacijo vode za pokrivanje konic potrošnje električne energije. Ko bo veriga HE na Savi dograjena v celoti, bo bazen prevzel funkcijo čelnega bazena.

62 GWh
letna proizvodnja

2 x 25 MVA
inštalirana moč

2
število agregatov

38 MW
moč na pragu

Začetek obratovanja: 1987
Obnove in nadgradnje: /
Tip elektrarne: Mala hidroelektrarna z asinhronskim tipskim motorjem

Preberite več

Mala HE Mavčiče leži na južni strani reke Save v dotoku vode v ribje drstišče. V mali elektrarni je nameščen en  agregat, ki obratuje paralelno z omrežjem, kamor oddaja vso razpoložljivo energijo glede na predpisan konstanten dotok vode 0,5 m3/s.

340 MWh
letna
proizvodnja

66 kW
moč na sponkah generatorja

1
število
agregatov

90 kW
inštalirana
moč

Začetek obratovanja: 2008
Obnove in nadgradnje: /
Tip elektrarne: Mala hidroelektrarna z asinhronskim tipskim motorjem

Preberite več

Mala HE VRHOVO leži na južni strani reke Save v dotoku vode v ribje drstišče.

V mali elektrarni je nameščen en agregat, ki obratuje paralelno z omrežjem, kamor oddaja vso razpoložljivo energijo glede na predpisan konstanten dotok vode 0,5 m3/s.

184,4 MWh
letna
proizvodnja

22 kW
moč na sponkah generatorja

1
število
agregatov

30 kW
inštalirana
moč

Začetek obratovanja: 2011
Obnove in nadgradnje: /
Tip elektrarne: Mala vetrna elektrarna

Preberite več

Gre za pilotno postavitev prve male vetrne elektrarne v Savskih elektrarnah Ljubljana v smislu zavezanosti družbe k pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov.

2200 W
maksimalna moč

Razsmernik Sunny Boy Island in litij
ionske baterije s kapaciteto 400 Ah

Začetek obratovanja: 2008, 2010
Obnove in nadgradnje: /
Tip elektrarne: mala sončna elektrarna MFE

Preberite več

MFE Vrhovo sestavlja 360 PV modulov moči 215 W, ki so nameščeni na strehi strojnice HE Vrhovo. MFE Vrhovo 2 pa sestavlja 1584 PV modulov moči 224 W, ki so nameščeni na desnesnobrežnem nasipu akumulacijskega jezera HE Vrhovo. Ob otvoritvi je bila to največja sončna elektrarna v Sloveniji.

Več o obratovanju Vrhovo 1
Več o obratovanju Vrhovo 2

74.6 MWh,
404 MWh,
letna proizvodnja

360,
1584
število modulov

215 Wp,
224 Wp
moč posameznega modula

Začetek obratovanja: 2008
Obnove in nadgradnje: /
Tip elektrarne: mala sončna elektrarna MFE

Preberite več

MFE Medvode sestavlja 280 PV modulov moči 210 W, ki so nameščeni na strehi vzdrževalnega centra HE Medvode.

Več o obratovanju

60 MWh
letna proizvodnja

280
število modulov

210 Wp
moč posameznega modula

Začetek obratovanja: 2006
Obnove in nadgradnje: 2007
Tip elektrarne: mala sončna elektrarna MFE

Preberite več

MFE Mavčiče sestavlja skupaj 420 PV modulov moči 170 Wp, ki so nameščeni na južni fasadi in strehi objekta HE Mavčiče.

Več o obratovanju

72 MWh
letna proizvodnja

2×210
število modulov

170 Wp
moč posameznega modula

Začetek obratovanja: 1952, 1977
Obnove in nadgradnje: 1964, 1977, 1999, 2008-2010
Tip elektrarne: Akumulacijska elektrarna za proizvodnjo vršne energije

Preberite več

HE Moste obratuje kot prva elektrarna na reki Savi od leta 1952. Pregrada je betonska, ločno-težnostna in leži v najožjem delu savskega kanjona, v soteski Kavčke pod Žirovnico ter je s 60 m višine tudi najvišja pregrada v Sloveniji. Akumulacijski bazen omogoča tedensko izravnavo pretokov.

60 GWh,
5 GWh
letna proizvodnja

2×9 MVA,
11 MVA
inštalirana moč

4
število
agregatov

38 MW,
8 MW
moč na pragu

Začetek obratovanja: 1953 Obnove in nadgradnje: 1964, 1994 – 1995, 2003 – 2004 Tip elektrarne: Hidroelektrarna

Preberite več

Elektrarna je del verige hidroelektrarn na reki Savi in ima center vodenja za vse hidroelektrarne na reki Savi ter vzdrževalni center za verigo hidroelektrarn na zgornji in srednji Savi. Elektrarna HE Medvode leži nad sotočjem Save s Soro, pri naselju Medvode. Zaradi dviga gladine reke je na tem mestu nastalo Zbiljsko jezero.

72 GWh
letna proizvodnja

2 x 13,5 MVA
inštalirana moč

2
število agregatov

25 MW
moč na pragu

Začetek obratovanja: 1993
Obnove in nadgradnje: /
Tip elektrarne: Hidroelektrarna

Preberite več

HE Vrhovo leži na polju pod naseljem Vrhovo in je prva v nizu hidroelektrarn spodnjesavske verige. Jezovna zgradba je betonsko-težnostnega tipa, konstrukcijske višine 27 m. Elektrarna obratuje v dnevno-pretočnem režimu z akumulacijo, ki ima vlogo čelnega bazena za spodnjesavsko verigo. Po dograditvi celotne verige HE na Savi bo akumulaciji namenjena vloga vmesnega izravnalnega bazena.

120 GWh
letna proizvodnja

3 x 14,3 MW
inštalirana moč

3
število agregatov

34 MW
moč na pragu

Začetek obratovanja: 1995
Tip elektrarne: Hidroelektrarna

Mala hidroelektrarna je pričela z delovanjem v letu 1995, v lasti SEL pa je od 2018.

1,78 GWh
srednja letna proizvodnja

354 kW
inštalirana moč

Začetek obratovanja: 2018
Tip elektrarne: Hidroelektrarna

Mala hidroelektrarna je pričela z obratovanjem v letu 2018.

2,1 GWh
srednja letna proizvodnja

44 kW
inštalirana moč

Začetek obratovanja: 2017
Tip elektrarne: Hidroelektrarna

Mala hidroelektrarna je pričela z obratovanjem v letu 2017.

2,12 GWh
srednja letna proizvodnja

320 kW
inštalirana moč

Začetek obratovanja: 1999
Tip elektrarne: Hidroelektrarna

Mala hidroelektrarna je pričela z obratovanjem v letu 1999, vlasti SEL pa je od 2021.

7,5 GWh
srednja letna proizvodnja

2,5 MW
inštalirana moč