1. april 2020
Skupina GEN poroča o nemoteni, zanesljivi in varni oskrbi z električno energijo v času epidemije

Vlada Republike Slovenije je pri določitvi vrstnega reda sektorjev kritične infrastrukture z vidika posledic resnih motenj v njihovem delovanju ali prekinitve delovanja postavila sektor energetike oziroma preskrbe z električno energijo na prvo mesto. Kot poudarjajo na Ministrstvu za infrastrukturo, je nemoteno delovanje sektorja preskrbe z električno energijo izrednega pomena za delovanje vseh drugih sektorjev kritične infrastrukture in njihovih zmogljivosti: v prvi vrsti je v danih okoliščinah to seveda zdravstveni sektor, sledijo pa mu drugi sektorji, ki so ključni za delovanje države in gospodarstva ter za varnost, zaščito in blaginjo ljudi. 

»V Skupini GEN se tega v polni meri zavedamo, zato smo z vso odgovornostjo in pravočasno sprejeli vrsto ukrepov za nemoteno in stabilno obratovanje elektrarn, s čimer tudi v sedanjih izrednih okoliščinah uspešno uresničujemo svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po ugodnih cenah,« poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija in dodaja, da se v zadnjih tednih ponovno potrjuje strateški pomen visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo.

Med družbami v Skupini GEN je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) uvrščena med slovensko kritično infrastrukturo. Vseh osem hidroelektrarn družb Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), Termoelektrarna Brestanica (TEB), družba za trgovanje in prodajo električne energije GEN-I ter krovna družba GEN energija pa so gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost ključnega pomena za delovanje države.2. april 2019
Zlata boniteta odličnosti25. julij 2017
Prodaja nepremičnine

Posest se nahaja na sončni in mirni lokaciji  na vzhodnem delu naselja Moste v občini Žirovnica. V soseski je zgrajenih pet večstanovanjskih objektov, zato je ob upoštevanju OPN Žirovnica možna izgradnja tudi večstanovanjskega objekta podobne velikosti.
Naselje je na zelo lepi lokaciji, preko celega leta dobro osončeno in z lepim razgledom na sosednje hribe. V bilžini je avtocestni priključek, oddaljenost do Jesenic je cca 5 km, do Kranja 20 km.
V naselju so osnovni preskrbovalni objekti in osnovna šola, v neposredni bližini pa so vodi kanalizacije, vodovoda, elektrike, plinovoda ter tudi optični telekomunikacijski priključek. Dostop do nepremičnin je po občinski cesti.

Na zemljišču se sicer nahaja požarni bazen, ki je bil namenjen za obratovanje elektrarne Moste.

Kontakt: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Jana Babič, tel: 031 314 122

Anton Koselj, tel: 041 784 081

Povezava: https://www.nepremicnine.net/oglasi-prodaja/moste-pri-zirovnici-posest_6125434/14. marec 2017
Uspešna prva sinhronizacija MHE Goričane

 

V nadaljevanju so  se  in se bodo še predvidoma do konca marca izvajali preizkusi in testiranja elektrarne v vseh predvidenih režimih na mreži, nazadnje pa še preizkušanje daljinskega vodenja iz CV SEL v Medvodah. Kot zadnja faza v procesu prevzemanja agregata pa se izvedejo garancijske meritve v smislu doseganja zajamčenih parametrov vgrajene turbine in generatorja. Sočasno se zaključujejo tudi gradbena dela in objekt počasi dobiva končno podobo. Strojnica MHE ima že novo fasado, ureja se okolica, vršijo se priprave na asfaltiranje in zaključuje montaža ograj ob kanalu. Pravočasno, glede na dovoljenje Zavoda za ribištvo, so bila zaključena tudi vsa gradbena dela v reki Sori.

 

 

 
K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1