O družbi
Osebna izkaznica


 


Družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. se ponaša z dolgoletno tradicijo v svoji glavni gospodarski dejavnosti, tj. proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah. Tako HE Završnica kot najstarejša hidroelektrarna v družbi obratuje že od leta 1914, do danes pa so bile zgrajene še HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in HE Vrhovo. Zaradi številnih reorganizacij v elektrogospodarski panogi nosi družba sedanje ime šele od leta 1965.

Danes so Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. kapitalska družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti GEN energije d.o.o..

 

Lastniška struktura Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. na dan 29. 3. 2019

Družbenik Delež v osnovnem kapitalu v EUR     %
GEN energija, d.o.o. 145.117.020,50  100

 

 

Vodstvo

Direktor: mag. Uroš Koselj

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe
 

 

Opomba: S spremembo Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. je bil nadzorni svet družbe dne 17.11.2017 ukinjen.

 

Uprava in sedež družbe 

naziv: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
ulica: Gorenjska cesta 46
pošta: 1215 Medvode
telefon: 01 474 9 274
fax: 01 474 9 272
Identifikacijska številka za DDV SI74887351
matična številka: 5044405
standardna klasifikacija dejavnosti: 35.111
transakcijski račun: 031 06 - 100 251 96 38 SKB banka

E - pošta: info@sel.si


Proizvodne enote:

PE Moste PE Medvode PE Vrhovo  
       
HE Moste HE Medvode HE Vrhovo  
Moste 41 Gorenjska cesta 46 Vrhovo 109  
4274 Žirovnica 1215 Medvode 1433 Radeče  
       
  HE Mavčiče    
  Mavčiče 120    
  4211 Mavčiče    
       
tel.: 01 474 9 321 tel.: 01 474 9 221 tel.: 01 474 9 371  
fax.: 01 474 9 322 fax.: 01 474 9 222 fax.: 01 474 9 372  

 

Pravni posli

 

 

 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1